Jääkiekkokirja 1961 - 1962

2 JUKKA WUOLIO JÄÄKIEKKO Laaja, täysin uusittu jääkiekon opas- ja ohjekirja, joka sisältää tämän talvisen vauhtipelin ystä- ville ja harrastajille tarpeellisia tietoja pelin tekniikasta, taktiik- kakysymyksistä ja säännöistä. Kirja 011 tarpeen yhtä hyvin ko- kenelle sarjapelaajalle kuin kiek- koaapisen alkeita opettelevalle nuorukaiselleki !l. 198 sivua 83 kuvaa ja piirrosta 450/580 mk WSOY _ ON SOPIVA LEHTI JÄNNITYKSEN YSTÄVILLE! LUKIJALLE Suomen Jääkiekkoliiton piirissä on jo monena vuonna suunniteltu vuosittain ilmestyvää kir- jasta, jossa olisi jääkiekkoilun harrastajille, seu- majille ja seurojen toimihenkilöille tarpeelliset asiatiedot sarjoista, sarjaohjeLmat ja seurojen osoiteluettelot. Taloudellisista syistä on kuiten- kin ollut pakko luopua kirjan julkaisemisesta. Jääkiekkourheilu on jatkanut yhä lisäänty- vällä vauhdilla voittokulkuaan maassamme, lii- ton sarjoihin osallistuu alkavana kautena jouk- kueita kaikista niireistä mm. Rovaniemeltä ja Kuusamosta saakka, ja yleisön mielenkiinto otteluita kohtaan on valtavasti lisääntynyt niin kuin ennätysm,ääräiset katsojaluvut viime peli- kaudelta osoittavat. Nyt onkin tullut suorastaan välttämättömäksi tällaisen kirjan julkaiseminen. Tähän kirjaseen on koottu kaikki numerotieto jääkiekkoilun alalta Suomessa ja lisäksi mestari- luettelot eräiden muiden maiden osalta. Tulevai- suudessa on tarkoitus laajentaa sisältöä nimen- omaan ulkomaiden osalta. Myös kuvapuoleen kiinnitetään huomiota seuraavissa painoksissa. Kiitämme arvoisia ilmoittajia, jotka ovat teh- neet mahdolliseksi tämän kirjasen julkaise- misen. Toivomme tämän julkaisunpoistavar+ jää- kiekkokirjallisuudessamme olleen aukon luki- joita tyydyttävällä tavalla. Tampereella, lokakuun 15. päivänä 1961. Aarne Honkavaara. 3

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0MTY=